Pic 1

H Welcome To Our Site

บริษัทคลีนนิ่ง 24 จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดภายในอาคาร หลายประเภท เช่น บ้านที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนี่ยม ออฟฟิศ ทาวน์เฺฮาส์ ร้านค้่า และโรงงานอุตสหกรรม เราให้บริการทำความสะอาดใน 4 กลุ่มบริการ กล่าวคือ ทำความสะอาดใหญ่แบบครั้งเดียวเสร็จ (First Cleaning หรือ Complete cleaning) ทำความสะอาดแบบประจำหรือจัดส่งแม่บ้านไปกลับ ทำความสะอาดเฉพาะจุดตามความต้องการของลูกค้า โดยที่ลูกค้าเลือกให้ทำความสะอาดอะไรบ้างและไม่ทำอะไรบ้าง นอกจากนั้นยังทำความสะอาดพิเศษกับพื้นผิว อุปกรณ์ หรือพื้นผิวที่ต้องการใช้น้ำยา และทักษะเฉพาะด้าน ไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยวธีทั่วไป เช่นซักพรม ขัดพื้นผิวประเภทต่างๆ ซักโซฟาและผ้าม่าน ทำความสะอาดกระจกตึกสูง เป็นต้น

 

บริษัทคลีนนิ่ง 24 จำกัด เป็นบริษัทที่ใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงแรม และดูแลสถานที่มากกว่า 15 ปี เริ่มต้นเรามีพนักงานประจำ 11 คน พนักงานชั่วคราว 9 คน และพนักงานจาก sub contractor อีกเกือบ 20 คน ที่พร้อมจะให้บริการท่าน พนักงานทำความสะอาดของเราได้ผ่านการฝึกและอบรมมาเป็นอย่างดี จึงมีทักษะ และความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด ในหลายๆด้าน เช่นกรรมวิธีการทำความสะอาดพื้นผิว หรือจุดพื้นที่แต่ละประเภทต้องแตกต่างกัน และใช้ความมีพิถีพิถันในคนละรูปแบบกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้เลือกใช้น้ำยาที่มีึุคุณภาพจากอเมริกา เช่น Johnson และ 3M สำหรับพื้นผิวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้ท่านจะได้รับการบริการที่ละเอียด ท่านสามารถติดตาม สอบถามได้ทุกกระบวนการ

 

ถึงแม้เราเป็นบริษัทใหม่ที่กำลังเริ่มต้น แต่เราได้สั่งสมประสบการณ์จากการเป็น sub contractor ของบริษัททำความสะอาดชั้นนำมาตั้งแต่ปี 2543 เมื่อเราได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นบริษัทของเราเอง เรามีเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นบริษัทที่มั่นคงต่อไปในอนาคต เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีเลิศ แตกต่างจากผู้ให้บริการทั่วไป ข้อแตกต่างที่ท่านจะได้รับคือ ความเป็น personalize หากท่านชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหน หรือต้องการปรับเปลี่ยนหรือปรับให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด ท่านสามารถ request ได้โดยตรงต่อผู้บริหาร ประการที่สอง ความชัดเจน การดีลงานกับเรา เราอาศัยหลักของความชัดเจน สิ่งไหนที่ทำได้และทำไม่ได้ รายละเอียดเป็นเช่นไรเราติดต่อกับท่านแบบชัดเจน ตรงๆ ไม่อ้อมค้อม ดังนั้นการเจรจากับเราท่านจะได้เจรจาแบบเปิดอก ชัดเจน ไม่ต้องใช้ความเกรงใจมาเป็นอิทธิพลในการตัดสินใจของท่าน ไม่มีการหว่านล้อมหรือชักจูงให้เชื่อคล้อยตาม ตามลักษณะของเซลส์ทั่วไป ที่เราเชื่อถือแนวปฏิบัติเช่นนี้เพราะเราเชื่อว่าความชัดเจน และการเสนอข้อเท็จจริงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายยรรลุจุดประสงค์พร้อมกันทั้งสองฝ่าย ประการที่สามเราน้อมรับทุกคำแนะนำ วิจารณ ์ ติชม ทุกๆผลตอบรับของท่านเราจะนำไปปรับปรุงให้บริการของเราดีขึ้นในครั้งต่อๆไป

 

Time

เหตุผลสำคัญที่ท่านเรียกใช้บริการทำความสะอาดคือ ท่านไม่มีเวลาทำความสะอาดด้วยตัวท่านเอง ท่านจึงต้องการใครซักคนที่มีความรู้ความชำนาญ ด้่านการทำความสะอาด มาจัดการหน้าที่นี้แทน โดยที่ท่านสามารถเอาเวลาส่วนนี้ไปทำอย่างอื่น ที่ถนัด และมีค่ามากกว่า เมื่อท่านติดต่อเรามา เรารู้แน่นอนแล้วว่าเวลาคือสิ่งที่ท่านต้องการ แน่นอนเลยว่าเราสามารถทำสิ่งนี้ให้ท่านได ้เราจะไม่อ้างตัวเองว่าบริษัทของเราทำความสะอาดได้เร็วที่สุด คงมีอีกหลายบริษัทที่สามารถ ทำความสะอาดได้รวดเร็วแต่สิ่งที่เรามีให้ท่านคือ งานทำความสะอาดของเราจะเป็นงานที่ละเอียด ต่อเนื่อง และเชื่อถือได้ เราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ท่าน ในยามที่ท่านต้องการ โดยที่ท่านจะใช้เวลา้น้อยที่สุดที่จะติดต่อ ประสานงาน และสรุปผล เพราะท่านจะได้ติดต่อกับเจ้าของกิจการโดยตรง ท่านสามารถให้เราไปให้บริการท่าน ตามวันเวลาที่สะดวก เราให้บริการ 7 วันต่ออาทิตย์ ในกรณีฉุกเฉินเราสามารถให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

Quality

เราพยายามตั้งมาตรฐานของเราให้แตกต่างจากบริการทำความสะอาดที่มีอยู่ทั่วไป แน่นอนว่าทุกบริษัท สามารถให้บริการทำความสะอาดในระดับคุณภาพทัดเทียมกัน เนื่องจากใช้อุปกรณ์ลักษณะเดียวกัน น้ำยาจากแหล่งเดียวกัน หรือแม้แต่บุคึลากรที่มีการฝึกลักษณะเดียวกัน แต่สิ่งที่แต่ละองค์กรมีต่างกัน คือความมุ่งมั่นที่จะบริการให้เป็นเลิศ เราเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวแต่เรามีความตั้งใจที่จะให้บริการ ที่แตกต่าง และเน้นงานให้มีคุณภาพมากที่สุด เนื่องจากส่ิงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถไปแข่งขันกับ องค์กรอื่นๆ ได้ชัดเจยที่สุด เราจะสอบถามความพอใจและข้อเสนอแนะของท่านทุกครั้ง หลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จ ทุกๆข้อคิดเห็น เสนอแนะและติชมของท่าน จะไม่ถูกละเลย แต่เราจะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการและแก้ไขข้อบกพร่องของเรา ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า คลีนนิ่ง 24 จะน้อมรับฟังท่านทุกกรณี

 


 

 

Services

เราพายามเป็นอย่างมากทีจะเข้าใจในธุรกิจและความต้องการของท่าน เนื่องจากงานทำความสะอาดเป็น งานที่ต้องเข้าไปเกียวข้องกับพื้นที่ของท่าน มีการเคลื่อนย้านสิ่งของ หรือขอให้คนออกจากพื้นที่ หรือเปลี่ยน ตำแน่ง ดังนั้นงานทำความสะอาดของเราจึงควรที่จะกระทบกับงานปรกติ หรือวิถีชีวิตประจำวันของท่าน น้อยที่สุด งานทุกรายละเอียดของเราจะต้องได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานจากท่านก่อนเสมอ ทุกข้อตกลง จะต้องถูกระบุลงในเอกสารข้อตกลง ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้่่ว่างานจะเรียบร้อย เป็นไปตามที่ตกลงไว้ ทุกประการ

 

บริษัทคลีนนิ่ง 24 จำกัด จ้างพนักงานทำความสะอาดที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี มีความทุ่มเท อุตสาหะ พนักงานทุกคนจะต้องมีความรู้เรื่องกระบวนการทำความสะอาดกับพื้นผิด วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ต่างการจะ ต้องมีวิธีการ และน้ำยาที่ต่างกัน พนักงานและคนคุมที่มีประสบการณ์หลายของเราจะคอยให้บริการท่าน เป็นอย่างดี


 

บริษัทคลีนนิ่ง 24 จำกัด เป็นบริษัทบริการทำความสะอาด ที่บริหารงานโดยผู้ก่อตั้ง คุณนพพร วงศ์วัชรโชติ และคุณทิม หมื่นอินทร์ โดยที่ผู้บริหารงานของเราได้ผ่านประสบการณ์ด้านอาคารสถาณที่มาเป็นเวลาหลายปี คุณนนพร มีประสบการณ์จากการเป็น Account Manager ของบริษัทนานาชาติมากว่า 20 ปี เราเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่โต และไม่มีแผนผังองค์กรที่ซับซ้อน ดังนั้นท่านจึงจะได้รับการบริการ ที่เป็นันเอง ท่านไม่ต้องคอยปวดหัวกับการติดต่อสื่อสารกับหลายคนในองค์กร หรือยิ่งไปกว่านั้นกับคนที่ไม่สามารถสื่อสารกับท่านได้ เมื่อรับริการจาก คลีนนิ่ง 24 ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เนื่องจากท่านจะได้ติดต่อดีลงานโดยตรงกับผู้บริหาร และผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง หากมีสิ่งที่ท่านพอใจ หรือไม่พอใจในการบริการ ท่านสามารถสื่อสารกับผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้นำแนวทางของบริษัทได้โดยตรง เราให้ความสำคัญกับงานของท่าน เท่ากับเราให้ความสำคัญกับความสำเร็จของเรา

 

ที่ตั้งบริษัทของเราอยู่ที่

เลขที่ 67 ซอยหัวหมาก 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


มือถือ: 081 -3474863 (ทุกวันไม่มีวันหยุด)
โทรศัพท์: 0-2732-1700
แฟกซ์: 0-2374-0443

Email: info@cleaning24.co.th

 


     
Cleaning24 Thai Version English version