Pic 1

H Welcome To Our Site

ชีวิตในเมืองหลวงทุกวันนี้ช่างเป็นเป็นชีวิตที่หาเวลาว่าง และเวลาเป็นของตัวเองได้น้อยเหลือเกิน หากท่านทำงานหรือธุรกิจจะพบว่าวันๆ นึงเราเสียเวลาไปกับการทำงาน การเดินทาง การพบปะติดต่อประสานงาน แล้วแล้วกลับมาบ้านหละ ต้องการะพักผ่อนก็ต้องมาพบว่ายังมีงานเก็บกวาดบ้านที่ต้องทำ หรือบางทีพบว่าไม่ได้ทำความสะอาดบ้านแบบครั้งใหญ่มาเป็นเวลาแรมปี แต่ครั้นจะทำเองก็ช่างเป็นงานใหญ่หลวงเหลือเกิน หรือท่านดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือตกแต่งภายใน จะต้องส่งงานให้เจ้าของไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือห้างร้านภายใน 2-3 วัน แต่เรื่องความสะอาดของพื้นที่ยังไม่เรียบร้อยครั้นจะให้คนงานก่อสร้างมา ทำความสะอาด ก็เป็นการใช้งานไม่ถูกวิธี หรือแม้แตกท่านมีธุรกิจมีสำนักงาน ที่จะต้องทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ เมื่อนึกถึงงานทำคามสะอาดทุกคนอาจจะต้องส่ายหน้า เพราะเป็นงานที่ไม่อยู่ในธุรกิจหลักของท่านเลย ด้วยสถานการณ์ที่กล่าวมาผใหู้้บริการทำความสะอาดจึงเป็นทางหนึ่ง ที่ท่านสามารถเรียกใช้ได้

 

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้เราต้องคิดถึงการจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาด ให้ทำงานทำความสะอาดแทนท่าน แต่เราขอยกเหตุผลหลักๆ เพียงแค่ 4 เหตุผลให้ท่านพิจารณาว่าจริงๆ แล้วการจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดนั้นคุ้มค่าอย่างไร

1.
งานทำความสะอาดเป็นงานที่หนัก เกินที่เราจะทำเองตามลำพัง
2.
ท่านมีงานอื่นๆ มากมายที่ต้องทำที่สร้างมูลค่าได้มากกว่า
3.
ผู้บริการทำความสะอาดมีความชำนาญด้านการทำความสะอาดเป็นอย่างดี และมีอุปกรณ์ น้ำยา และพนักงานที่เพียบพร้อม
4.

หากจ้างพนักงานทำความสะอาดแบบเต็มเวลา ท่านต้องจ่ายค่าแรงเป็นประจำทุกเดือน แม้จะมีงานหรือไม่ นอกจากนั้นท่านยังต้องวุ่นวายเรื่องประกันสังคม สวัสดิการ ฯลฯ

 

วิธีที่ง่ายที่สุดที่ท่านทำได้คือ ผ่อนคลาย มุ่งเอาใจใส่งานที่มีค่าของท่านดีกว่า แล้วยกหน้าที่ทำความสะอาดให้มืออาชีพอย่างเรา

 

Urgent Needs

Quality

เราพยายามตั้งมาตรฐานของเราให้แตกต่างจากบริการทำความสะอาด ที่มีอยู่ทั่วไป แน่นอนว่าทุกบริษัท สามารถให้บริการทำความสะอาดในระดับคุณภาพทัดเทียมกัน เนื่องจากใช้อุปกรณ์ลักษณะเดียวกัน น้ำยาจากแหล่งเดียวกัน หรือแม้แต่บุคึลากรที่มีการฝึกลักษณะเดียวกัน แต่สิ่งที่แต่ละองค์กรมีต่างกัน คือความมุ่งมั่นที่จะบริการให้เป็นเลิศ เราเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวแต่เรามีความตั้งใจที่จะให้บริการ ที่แตกต่าง และเน้นงานให้มีคุณภาพมากที่สุด เนื่องจากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถไปแข่งขันกับ องค์กรอื่นๆ ได้ชัดเจยที่สุด เราจะสอบถามความพอใจและข้อเสนอแนะของท่านทุกครั้ง หลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จ ทุกๆข้อคิดเห็น เสนอแนะและติชมของท่าน จะไม่ถูกละเลย แต่เราจะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการและแก้ไขข้อบกพร่องของเรา ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า คลีนนิ่ง 24 จะน้อมรับฟังท่านทุกกรณี

 

Staff

ความเป็นจริงในชีวิตประจำวนคืองานทำความสะอาดเป็นงานที่หนัก เคลียด และเป็นงานที่ต้องรับมือกับความสกปรกบ่อยๆ บริษัทคลีนนิ่ง 24 จำกัด เข้าใจลักษณะการทำงานประภทนี้ ดังนั้นจึงเน้นพนักงานที่เข้าใจในธรรมชาติของอาชีพทำความสะอาด บริษัทจึงเน้นจ้างพนักงานคนไทย ที่มีความอดทน และมีความพร้อมเรื่องการให้บริการ บริษัทฯได้ส่งเสิรมให้พนักงานเข้าใจถึงค่าและความสำคัญของอาชีพพนักงานทำความสะอาด ที่อยู่เบื้องหลังพร้อมกับงานหนักเพื่อสร้างความสะอาด หรูหรา น่ามอง และเพิ่มมูลค่าให้กับอาคารสถานที่ พนักงานทุกคนมีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการทำความสะอาด ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี สามารถรับงานทำความสะอาดได้ทุกประเภท ท่านจึงสามารถวางใจได้ว่า งานทำความสะอาดของท่านจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี

 

Satisfaction Guarantee

เราพายามเป็นอย่างมากทีจะเข้าใจในธุรกิจและความต้องการของท่าน เนื่องจากงานทำความสะอาดเป็น งานที่ต้องเข้าไปเกียวข้องกับพื้นที่ของท่าน มีการเคลื่อนย้านสิ่งของ หรือขอให้คนออกจากพื้นที่ หรือเปลี่ยน ตำแน่ง ดังนั้นงานทำความสะอาดของเราจึงควรที่จะกระทบกับงานปรกติ หรือวิถีชีวิตประจำวันของท่าน น้อยที่สุด งานทุกรายละเอียดของเราจะต้องได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานจากท่านก่อนเสมอ ทุกข้อตกลง จะต้องถูกระบุลงในเอกสารข้อตกลง ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่างานจะเรียบร้อย เป็นไปตามที่ระบุไว้เอกสาร ทุกประการ หากงานออกมาไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้เราจะแก้งานจุดนั้นๆ ให้ ให้เป็นไปตามข้อตกลง จนท่านพอใจ

 

Direct and Personalized

บริษัทคลีนนิ่ง 24 บริหารงานโดยคุณนพพร วงศ์วัชรโชติ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง คุณนพพร ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายขาย ที่มีประสบการณ์บริหารโรงแรมและดูแลลูกค้าองค์กรมาเป็นเวลานาน บริษัทคลีนนิ่ง 24 จำกัด เป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัว จึงไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ แต่ด้วยขนาดที่คล่องตัวเราจึงสามารถให้บริการที่สามารถเข้าถึงตัวลูกค้าได้ทุกท่าน ได้อย่างใกล้ชิด หากท่านมีสิ่ง ต้องการบอกกล่าว หรือสื่อสารกับบริษัทท่านจะสามารถสื่อสารได้กับผู้บริหารได้ทุกเมื่อ ผู้บริหารของเรารับฟังทุกปัญหา คำแนะนำ และคำติชมจากลูกค้า และจะนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นไป

 

     Cleaning24 Thai Version English version

Pic 2

 

 

ท่านจะได้อะไรบ้างหากเลือกใช้บริการกับ คลีนนิ่ง 24

มีเวลาพักผ่อน หรือมุ่งสนใจแต่ธุรกิจหลักของท่าน หรือทำส่ิงอื่นที่สร้างมูลค่าได้มากกว่า
งานจะเป็นงานJobs are done professionally
ท่านสามารถเลือก
เรามีเครื่องมือทำความสะอาดและน้ำยาพร้อม ท่านเพียงแต่เตรียม ไฟและน้ำ
ในการว่าจ้างผู้ทำความสะอาด ท่านไม่ต้องห่วงเรื่อง จัดหาพนักงานหรือดูแลพนักงานเอง ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องการจ้างพนักงาน สวัสดิการ ประกันสังคมประกัน อุบัติเหตุ ฯลฯ
งานทำความสะอาดมีประกัน หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งของของท่าน
รับประกันความพึงพอใจ หากไม่พอใจเราจะกลับไปแก้งานให้
ก่อนงานใดๆ เราจะประเิมินหน้างานให้ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยไม่มีข้อผูกมัดว่าจะต้องใช้บริการกับเรา ท่านสามารถนำไปเปรียบเทียบ กับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ได้เลย หากท่านเห็นว่าราคาไม่เหมาะสม หรือไม่ประทับใจในการติดต่อ ประสานงานกับเรา ขอรับประเมินราคาฟรี
   

 

Pic 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Cleaning 24 สามารถช่วยท่านได้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.
ดูสถานที่เก็บรายละเอียดลักษณะงานตามความต้องการของลูกค้า (บริการฟรี) โดยไม่ผูกมัดว่าจะต้องใช้บริการ
2.
เสนอราคา โดยฝ่ายประเมินที่มีประสบการณ์
3.
เข้าดำเนินงานได้ทันทีตามที่ลูกค้าต้องการ
4.
ก่อนส่งมอบงาน ทางเรามีใบตรวจรับงานให้ท่านก่อน เพื่อให้ท่านพอใจในบริการ